| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Troć Słupska Sławieński Powiat Troć Słupska Słupski Powiat Troć Słupska Lęborski Powiat Troć Słupska
Twoja wyszukiwarka
- | - Troć Słupska | Łosoś | Rzeki | Kiedy gdzie łowić | Przepławka | Komunikacja | Galeria | Publikacje | Księgarnie | Media | Serwisy - | -
- | - Sklepy wędkarskie | Wyprawy morskie | Noclegi | Gastronomia | Informacja turystyczna | Plany miast | Koła Kluby | Imprezy wydarzenia - | -
Najlepsze w Europie Łowisko Troci i Łososi Najlepsze w Europie Łowisko Troci i Łososi / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Troć Słupska. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Troć Słupska może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Troć Słupska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Troć Słupska, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Troć Słupska nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Troć Słupska. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Troć Słupska udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Troć Słupska nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Troć Słupska uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Troć Słupska jest równoznaczne z udzieleniem Troć Słupska nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Troć Słupska ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Troć Słupska w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Troć Słupska nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Troć Słupska uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Troć Słupska uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button